Svět kolem nás

    V letošním školním roce si děti do hodin prvouky chystaly krátké výstupy – referáty. Jako téma si mohly vybrat cokoliv ze světa kolem nich, co je zajímá. Nejčastěji nám povídaly o zvířatech, třeba o svém domácím mazlíčkovi nebo o sršních, ale i o naší republice, Utuberingu nebo funkcích mobilního telefonu.

    Referáty byly moc zajímavé a staly se oblíbenou součástí hodin prvouky. Velké díky patří i rodičům, kteří neváhali přinést sršní hnízdo či domácí mazlíčka přímo až k nám do třídy.

                                                                                               D. Kašparová