Duben ve školní družině

Začátkem dubna proběl v naší družině štafetový pětiboj s využitím nářadí (lavičky, obruče). Děti se rozdělily do družstev a porovnávaly svoji zdatnost i šikovnost v různých štafetách. Např. dribling s velkými míči, běh se dvěma míči, přesun míčů z obručí, běh se slalomem, poslední  souboj o sběr kloboučků.  

            Další týden jsme si připomněli, že duben je považován za  měsíc bezpečnosti. Společně s dalšími vychovatelkami jsme připravily pro děti kvíz z dopravní výchovy. V tělocvičně jsme nachystaly různá stanoviště, na každém byla připravena kartička s otázkou. Děti se rozdělily do skupin, druháci a třeťáci si vzali do týmů prvňáky. Děti si nejdříve přečetly otázku, vyřešily správnou odpověď, zapsaly si písmeno, které bylo uvedeno u správné odpovědi. Po vyřešení všech otázek a zaznamenání písmen, si děti vyzvedly tabulku s rébusem. Ten s pomocí získaných písmen vyřešily. Pokud měly vše správně, vyluštily větu: Na přechodu pro chodce se vždy rozhlédnu. Tak na to snad nikdy při přecházení silnice nezapomenou J

            ŠVP byl zaměřen na přírodu, hlavním tématem byla zvířata. Děti si připravovaly informace a zajímavosti o různých druzích zvířat. Hodně jsme si povídali o jejich domácích mazlíčcích. Luštili jsme kvízy, rébusy a hádanky.  

            Při výtvarné činnosti jsme si vytvořili prašnými křídami obrázky koček a jejich komických obličejů. Vyzkoušeli jsme skládání origami - domácí mazlíčci, kočky a pejsci. Vymalovali, vystřihli a poskládali jarní vílu. Pro děti, které přišly k zápisu do 1. třídy, jsme na památku vytvořili záložky do knížky.  Na Den Země děti malovaly obrázky křídami na chodník.

                                                                       Gabriela Hulatová, vychovatelka