HRUŠOVANSKÉ HRUŠKOVINY

    Na začátku školního roku se třída 4. A zapojila do projektu ABECEDA PENĚZ, a to ve spolupráci s Českou spořitelnou.

    Projekt podporuje finanční gramotnost žáků a má za cíl utvářet povědomí o reálném světě financí.  Zmíněná banka nám poskytla vstupní kapitál a mohli jsme se tedy s chutí pustit do „podnikání“.

  Naším podnikatelským záměrem bylo vytvoření publikace „HRUŠOVANSKÉ HRUŠKOVINY“. Jedná se o sbírku kuchařských receptů s hruškou, jakožto podstatnou ingrediencí. A tak jsme sbírali a třídili recepty, připravovali a ochutnávali všemožné hruškové pochoutky, abychom našim čtenářům mohli nabídnout ty nejlepší recepty.

     Hlavní úlohou projektu bylo, aby si žáci vyzkoušeli podnikání od samého začátku (nápad, průzkum trhu, finanční plán, obstarání počátečního kapitálu), přes vlastní realizaci (marketingové aktivity, vytvoření publikace, její zpeněžení), až ke zhodnocení úspěšnosti celého projektu.

   „HRUŠKOVINY“ zaměstnávaly naši třídu celé první čtvrtletí školního roku, projektem jsme doslova žili a podařilo se nám zapojit do něj i spoustu rodičů. Publikace vyšla v polovině listopadu 2018 v nákladu 200 výtisků.

     Projekt vyvrcholil 13. listopadu slavnostním křtem a jarmarkem v České spořitelně v Židlochovicích. V Hrušovanech lze publikaci zakoupit na vánočním jarmarku Základní školy.

Mgr. Monika Betášová