Členové

KONTAKTY NA ČLENY ŠR

 

            Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

           

            Ing. arch. Dušan Knoflíček   knoflicek@mimoto.cz       775 075 058

            Ing. Pavla Dratvová                 

            Miroslava Šebelová                 

 

            Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

           

            Mgr. Jana Novotná                  

            MVDr. Beata Šestáková          

            Mgr. Hana Kudličková             

 

            Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky školy:

           

            Mgr. Monika Betášová            

            Mgr. Dita Kašparová                

            Bc. Vladimíra Suchánová