Třídní besídka 1.C

 

Třídní besídka 22.12.20116

V českém jazyce a v matematice jsme vypracovali úkoly s vánoční tematikou. Po velké přestávce jsme si upravili třídu na besídku. Nejdříve jsme si zazpívali koledy, a pak jsme si rozdali dárečky. Zahráli hry „Mám já dáreček má komu já ho dám“, „Na hostinu“, „Židličkovanou“ a průběžně jsme se občerstvovali.

 

http://ceckohrusovany.rajce.idnes.cz/Tridni_besidka_22.12.2016/