Třídní schůzky

Pedagogické rady    

31. 8. 2021

11. 11. 2021

20. 1. 2022

21. 4. 2022

16. 6. 2022

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

11. 11. 2021 v 16,00 hod

20. 1. 2022 v 16,00 hod

21. 4. 2022 v 16,00 hod

16. 6. 2022 v 16,00 hod

 

V případě nepříznivé hygienicko-epidemiologické situace budou třídní schůzky on-line formou. Termíny konání zašlou vždy třídní učitelé.