Jarní stezka

       V průběhu distanční výuky jsme pro  děti  připravily  jarní stezku s plněním naučných i zábavných úkolů.

V průběhu stezky děti sbíraly písmenka do tajenky. Vyřešením byl vzkaz:

 „ Těšíme se až  se zase sejdeme!“