obsah

        V tomto školním roce sbor navštěvuje 40 žáků. Naše vystoupení byla pestrá – v září jsme zpívali na tradičních hodech v Rajhradě, v říjnu jsme Českou státní hymnou a lidovou písní Ach synku, synku přispěli k oslavám stoletého výročí republiky, v prosinci jsme zazpívali u Vánočního stromečku a tradičně uspořádali Vánoční koncert v kostele P. M. Královny. V březnu potěšíme svými písničkami v Klubu seniorů, v květnu prožijeme Noc kostelů a v červnu zazpíváme na Babských hodech v Hrušovanech.

Hruščata  se na Vás těší!                                                                       

                                                                    Mgr. Markéta Dvořáková