Kontakty

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Zdenka Tomšů, psycholog

Tel.: 606 093 013, e-mail: psycholog@skolahrusovany.cz

Mgr. Iveta Bidrmanová, školský logoped a výchovný poradce

Tel: 606 093 062, e-mail: bidrmanova@skolahrusovany.cz

Mgr. Michal Řihánek, školní metodik prevence

Tel.: 547 236 118, e-mail: rihanek@skolahrusovany.cz

Mgr. Jarmila Motlíčková, školský logoped, speciální pedagog

Tel.: 547 236 118, e-mail: reditel@skolahrusovany.cz

 

Mgr. Zdenka Tomšů, školní psycholog

Úterý 8:00 – 16:00

Čtvrtek 8:00 – 16:00

Středa 8:00 – 9:40 po telefonické domluvě

 

Mgr. Iveta Bidrmanová , výchovný poradce

Pondělí 11:00 – 12:30