Brněnské pověsti

 

Brněnské pověsti

 

V polovině září se žáci III. B společně se třídou III. A vypravili do Brna, kde si prohlédli některé známé památky a zhlédli představení v divadle Reduta.

Program celé akce byl zaměřen na staré brněnské pověsti. Děti postupně navštívily místa, kde se podle pověstí odehrály dávné příběhy. Získané poznatky a dojmy se staly inspirací pro jejich další činnosti ve škole, zejména ve výtvarné výchově, prvouce, čtení a slohu.

Zde si můžete prohlédnout fotky a ukázky prací žáků: