Život v 2.A

      V naší třídě se stále něco děje a je tam opravdu živo. Rádi si zpestříme těžkou práci ve výuce něčím zajímavým, objevováním světa kolem nás. Zabývali jsme se Masopustem jako lidovou tradicí. Žáci ve skupinkách zjišťovali novinky ze života prasat a pracovní postup výroby koblížků. Zkoušeli jsme modelovat různá tělesa ze špejlí a plastelíny, popisovali jsme oblíbené plyšové hračky a potom si s nimi zacvičili v tělocviku. Při besedě v knihovně jsme vzpomínali, kolik různých večerníčkových postav známe. Vyzdobili jsme si třídu fotografiemi a zajímavostmi o Praze. Pozorujeme rostoucí novou přístavbu školy. Rádi pracujeme a pomáháme si ve dvojici. Každý týden má na starosti péči o třídu jedna skupinka a svůj úkol plní zodpovědně.

    Mimo jiné jsme se také zapojili do soutěže pro třídy k 70. výročí nakladatelství Albatros. Někteří žáci zjišťovali v místní knihovně odpovědi na otázky, vyhledávali knihy o zvířatech, autory z regionu atd. Výtvarně nadaní žáci mají možnost zkusit své štěstí v soutěži požární ochrany na téma Pozor, v domě hoří! Společně jsme si povídali o tom, jak se zachovat při začínajícím požáru v bytě a domě, jak se vyhnout úrazu při zacházení s domácími spotřebiči aj. Bezpečnost a ohleduplnost jsou naším mottem.

Zapsala Jitka Coufalová