Výlet na Výhon

 

Výlet na Akátovou rozhlednu na Výhonu

 

 

 

V pátek 30. 9. 2016 jsme měli výuku venku. Naším cílem bylo pozorovat okolní krajinu naší obce, naučit se orientovat na mapě a pracovat s buzolou. Žáci byli rozděleni do několika skupin, ve kterých plnili zadané úkoly. Nejdříve si v Židlochovicích na autobusovém nádraží vyhledali čas odjezdu zpátečního spoje a číslo linky autobusu, který jede do Hrušovan u Brna. Navštívili informační centrum v Židlochovicích, požádali, aby jim paní dala mapu a ukázala, kudy se dostanou na rozhlednu. U studánky u sv. Jána zorientovali mapu podle buzoly a určili, na kterou světovou stranu pokračuje naše cesta. Po svačině a výstupu na rozhlednu s pozorováním orientačních bodů v krajině kreslili panoramatický pohled na jednotlivé světové strany. Cestu zpět se sběrem přírodnin na výrobky zvládli v rekordním čase třiceti minut od vrcholu až na zastávku autobusu. Poslední hodinu jsme si zopakovali turistické značky a poznatky z cesty. Zhodnotili jsme spolupráci ve skupinách a méně i více vydařené zážitky z výletu. Poslední zářiový den teplého „babího“ léta jsme si užili plnými doušky.

 

 

Zapsala Jitka Coufalová