Výlet do St. Města

 

Výlet do areálu firmy REC group ve Starém Městě u Uherského Hradiště

 

 

V úterý 25. 5. 2017 se žáci třetích tříd vypravili autobusem na exkurzi do areálu firmy REC group, která se zabývá tříděním a zpracováním recyklovatelných odpadů.

 Nejdříve si žáci v úvodním výukovém programu objasnili pojem elektrospotřebič a zamysleli se nad významem jeho recyklace. Po výkladu nasedli do elektrovláčku Steelinka, který je provezl areálem. Žáci měli možnost nahlédnout do „provozu“, kde se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá rozebírání elektrospotřebičů na jednotlivé díly. Vnímali hlučné, prašné i ne zrovna voňavé pracovní podmínky zaměstnanců. Nejvíce je zaujal stroj na recyklování ledniček.

Příjemným zpestřením byla prohlídka Kovozoo a v ní zvířat vyrobených z recyklovaných kovových dílů, prolézání dřevěným bludištěm, výstup na rozhlednu Maják s výhledem na Chřiby, hrad Buchlov i Staré Město. Děti se vydováděly i na dřevěném modelu lodi a na dlouhé skluzavce. Nechyběla ani možnost nákupu suvenýrů a něčeho dobrého na zub.

Odpoledne jsme se přesunuli do obce Modrá, ve které je v objektu Živá voda expozice sladkovodních ryb. Nejenže žáci viděli vypreparované živočichy žijící u vody, ale ve speciálním podvodním tunelu si prohlédli živou dvoumetrovou vyzu, obrovské kapry, pstruhy, cejny, líny, štiku atd. Následně se prošli kolem přírodního koupaliště biotopu a prohlédli si mokřadní rostliny. Zbyl nám i čas na svačinu u modelu románského kostelíka poblíž archeoskanzenu s výhledem na poutní kostel ve Velehradu.

Ani v autobuse nám nebyla dlouhá chvíle, protože jsme s sebou měli kytaru a zazpívali jsme si spoustu krásných písniček. Dopravní zácpa a zdržení cestou zpět nás nepotěšily, ale po dopoledním zhlédnutí následků vážné dopravní nehody jsme všichni byli moc vděčni za bezpečný návrat zpět.

 

 

Zapsala Jitka Coufalová