Jaro v 1. A

     V březnu se příroda probouzí a my s ní. Prvňáčci překonali jarní únavu a z plných sil se připravovali na významnou událost „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Už umí krásně číst i psát. V obrázkové osnově zakreslili a v krátkých větách zapsali svůj silný zážitek z jarních prázdnin. O svých dovednostech přesvědčili i pana starostu s paní knihovnicí v místní knihovně. Za odměnu dostali průkazku a s nadšením si začali půjčovat knížky.

     Březen byl pro nás i měsícem objevů. Pozorovali jsme klíčení a růst fazolí až po zralé lusky. S pomocí rodičů doma odměřovali objem vody v lahvích do školy, měřili třídu a vážili sebe i aktovky. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Každé srdce má svůj příběh, čímž jsme přispěli k pokusu o vytvoření rekordu v nejdelším řetězci ze srdcí. Vyráběli jsme velikonoční ozdoby a využili lidové slovesnosti při pohybových hrách i písničkách.

Zapsala TU Jitka Coufalová