Procházka na Výhon

    Žáci třetích tříd vyrazili první školní pátek na tradiční vycházku na Akátovou rozhlednu do Židlochovic. Prošli se přes zámecký park a město, po zastávce u zvoničky vystoupali až na Výhon a z vrcholu rozhledny si prohlédli celé okolí. Počasí nám přálo a proto jsme si první společnou akci letošního školního roku velmi užili.