JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V březnu a dubnu jsme měli v družině doslova plné ruce práce. Nejprve jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže”, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti v ní kreslí obrázky s hasičskou tématikou svýma očima. Vybrat tři výherce z každé věkové kategorie bylo velmi těžké, nakonec se to ale povedlo a nyní čekáme, jestli se naše škola umístí v okresním kole.

A potom už jsme se začali chystat na Velikonoce. Děti nás doslova zaplavily vyfouknutými vajíčky, která jsme nastříkali barevným lakem a přišla ta největší odměna. Ve spolupráci s paní Suchánovou jsme měli velikonoční dílničky, kde si děti vajíčka nabarvily voskovou technikou. Některé děti už techniku znaly z loňského roku, jiné tak zdobily poprvé. Všichni to ale zvládli a vytvořili nádherné kraslice, které obdivovala celá škola. Část nazdobených vajíček si děti vzaly domů. Druhou půlku odnesly pro potěšení obyvatelům Villy Martha, kde jimi nazdobily vrbičku na zahradě.

Vyráběli jsme také dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky, v rámci dne Země jsme uklidili školní zahradu, abychom si na ní mohli s radostí hrát, a udělali jsme si čarodějnický turnaj.  Jsme rádi venku na sluníčku a doufáme, že se počasí umoudří a užijeme si ho co nejvíce.

                                                                                               Vychovatelky školní družiny