Projektové vyučování Komenský a my

     Rodiče žáků 2. A a 2.B mají za sebou druhý turnus domácího vzdělávání, ale v mnohem intenzivnější podobě, protože většina z nich chodila zároveň do zaměstnání. Někteří tedy jistě neměli daleko k rčení „učení – mučení“. Online výuka s úkoly v pracovních sešitech byla na denním pořádku. Je to ale vše, co by mělo vzdělávání žákům dát? Žáčci druháčci byli v mnohém závislí na pomoci rodičů. Proč tedy jejich vynaložené úsilí nenamířit užitečným směrem s výstupem, který bude mít mnohem hlubší přesah do života dětí?

      Rok 2020 se nesl v duchu akcí konaných k připomínce 350. výročí úmrtí Učitele národů. V Hrušovanech u Brna je ulice stejného jména. Ví děti, kdo to byl? Poslední týden dálkového vzdělávání jsme tedy věnovali pátrání po odkazu J. A. Komenského pro současné životy každého z nás. V tuto chvíli chci velice poděkovat rodičům za podporu dětí. Byla to další příležitost, kdy děti uplatnily své znalosti, talenty a dovednosti. Kolik jen nakreslili krásných portrétů Komenského, vyrobili praktických výukových pomůcek do různých předmětů, které využijeme k opakování učiva. Vyhledali si odpovědi na otázky o životě Amose, dozvěděli se, jak zmodernizoval školství a že napsal a ilustroval obrázkové učebnice. Své znalosti si žáci procvičovali  i v běžných denních činnostech při pomoci s vařením, při hře s legem, vycházkách venku. Porovnávali ceny v obchodech a zjišťovali, kde více ušetří; zkontrolovali bezpečnost herních prvků na hřišti.

     Někteří se naučili i Komenského latinský citát „errando discimus“, tj. „chybami se učíme“. Práce s chybou bez trestu patří mezi současné pokyny MŠMT, ale je to myšlenka stará už tolik let. Zadání práce bylo náročné, ale její výstupy nám budou dobrým základem pro další výuku ve všech předmětech. Nechceme žáky vést k pouhému memorování učiva, ale přejeme si, aby viděli souvislosti, sami přemýšleli a viděli užitek z toho, co se učí.

     Na závěr bych uvedla několik postřehů, jak Komenského ohodnotili žáci: Myslím, že J. A. Komenský byl hodný, šikovný, chytrý, pracovitý, vnímavý, měl dobré nápady, chtěl napravit svět, byl důležitý pán, vzdělaný, optimista, měl rád lidi, byl frajer. „Učila bych jako Komenský, ale ještě více bych si hrála.“ Jako návrh k vylepšení prostředí školy by si žáci přáli pěkné školní hřiště se zahradou.

Zapsala: Jitka Coufalová