Královská audience a pasování nových členů na rytíře Družinového království (15. 9. 2023)

   První a nejdůležitější akcí byla jako každý rok Královská audience - slavnost na počest nových členů království, kteří měli být při této příležitosti pasováni na rytíře. A i když jsme letos měli pouze tři nové členy, tato akce rozhodně neztratila na důležitosti. Jednak proto, že na konci září se pravidelně koná dobrodružná výprava, které se mohou zúčastnit pouze právoplatně pasovaní rytíři, ale také proto, že v našem Družinovém království zkrátka rádi slavíme. Na tuto akci se vždy těší celé Družinové království, neboť všichni dobře vědí, že v tento den se budou stoly prohýbat pod tíhou vybraných dobrot a celý královský dvůr propadne všeobecnému veselí…

   Po přichystání slavnostní tabule a všech věcí potřebných k pasování mohl celý ceremoniál začít. Každý nový člen prošel „pasovací“ uličkou a posadil se na trůn. Poté ho král pasoval na rytíře a obdržel medaili, „pasovací“ listinu a pár drobností. A pak? Nastala nejvíce očekávaná část celého ceremoniálu - král slavnostně pozvedl číši a zahájil hodování…

   Při pohledu na spokojené dvořany si král mohl vydechnout – nejdůležitější událost roku se opět vydařila. A tak můžeme doufat, že v podobném duchu se ponesou i další letošní akce, na které se všichni rytíři už zcela jistě těší…

 

Kristýna Jandíková