Březen

     V měsíci březnu se naše oddělení už nemohlo dočkat jara, tak jsme se zaměřili na jarní výzdobu naší družinové třídy. Vyzdobili jsme okna jarními motivy, naše nástěnka také ožila jarními barvami. Povídali jsme si o proměně přírody kolem nás.

     Protože měsíc březen je měsíc knihy, tak jsme si připomněli důležitost čtení pro náš život. Každý den jsme si přečetli pohádku dle výběru dětí. Při četbě se vystřídaly děti samotné. Děti si potom individuálně četly svoje knihy, které si půjčily v místní knihovně. Také jsme jedno odpoledne strávili v naší nové čítárně, kde si děti mohli přečíst různé časopisy a  knihy,  které  jsou zde k dispozici.  Společně jsme rozebírali texty k daným příběhům.

 

Bc. Jana Houserová

     vedoucí ŠD


Zobrazuji fotografii z celkového počtu 1