Poetický leden

    Po příjemně strávených vánočních prázdninách jsme se opět pustili do pilné práce. Přibývá písmenek, které už umíme číst a psát a počítáme ostošest. Žáci měli možnost vyslechnout si praktická poučení týkající se zdravého životního stylu a stravování ve výukovém programu Zdraví dětem. Vrcholem měsíce bylo předání prvního školního vysvědčení. Také jsme si hráli na básníky a vyhlásili jsme soutěž ve tvoření básní o naší třídě. Jak se žákům dařilo, posuďte sami z následujících ukázek.

    Vezmeme si učebnice, sedneme si do lavice. Záda hezky narovnáme, do ručky si tužku dáme. Písmenka a číslice, učíme se velice. Pozorně vždy nasloucháme, z vysvědčení radost máme. Eliška

Každé ráno se oblečeme, do školy s radostí utíkáme. V hodině češtinu, matiku probíráme, s učitelkou každého hodnotíme. Arminka

Máme rádi školu, nechce se nám domů, učitelka je moc prima, zkoušet nás zapomíná. Elinka

Když má někdo ve třídě narozky, přináší to všem hodně radosti. Pytlík bonbónů si od něj vezmeme a potom mu rukou třeseme. Aby se v přání nepřetrhla nitka, popřeji i paní učitelka Jitka. Nacpeme si plné papule a smějeme se u tabule. A pak zvoní. Chtějí nás snad mučit? Musíme se zas jít učit. Nina

Naše třída 1. A, kluků je tam většina, holek je jen pár, to je teda dar. Amelie

My jsme žáci 1.A, co to pro nás znamená? Zábavu i učení, pro nás žádné mučení. Když dostanem úkoly, pospícháme ze školy za mámou i za tátem, pomůžou mi s diktátem. A když máme matiku, máme deset prstíků, 1,2,3,4,5 – spočítáno máme hned. Mikuláš

Mgr. Jitka Coufalová