Velikonoční turnaj se skřetem Vejcemilem (4. – 8. 4. 2022)

   Blížily se Velikonoce a rytíři našeho Družinovém království přemýšleli, jak je co nejlépe oslavit. To víte, letos si je chtěli konečně po dlouhé koronavirové pauze pořádně užít. A jednoho krásného jarního dne jim pan král oznámil, že jeho přítel ze sousedního Pohádkového království pro ně přichystal speciální velikonoční turnaj. O Velikonocích totiž bývá zvykem, že králové spřátelených říší připravují pro svoje sousedy různé soutěže. Letos tedy padl los na skřítka Vejcemila, krále již zmiňované Pohádkové říše. Jeho země je zcela oproštěná od moderní techniky, kterou zakázal již před mnoha a mnoha lety z obavy před „znetvořením“ či dokonce vymýcením starých dobrých pohádek (nedovedl si totiž představit, že by třeba taková Červená Karkulka odmítla jít navštívit nemocnou babičku a raději jí poslala email, nebo že by trpaslíci přestali chodit do práce a namísto toho raději hráli na tabletech). A tak není divu, že se Vejcemil, věrný starým tradicím, nemohl s našimi rytíři spojit ani pomocí on-line vysílání ani prostřednictvím videohovoru. Proto vyslal posla, který do Družinového království doručil dopisy s instrukcemi ke každé jednotlivé disciplíně velikonočního turnaje…

   Prvním úkolem pro naše rytíře bylo rozdělit se do dvou skupin a zvolit si kapitány. Poté obě skupiny začaly pracovat na tvorbě velikonočních listin se jmény všech členů, které měly být dozdobeny obrázky s příslušnou tematikou… Turnaj probíhal celý týden a každý den se družstva utkala v nějaké velikonoční disciplíně. Za vítězství vždy družstvo obdrželo čokoládové velikonoční vajíčko, což samozřejmě pro všechny soutěžící (hlavně pak pro ty, jimž byla tato vejce svěřena do „opatrování“) představovalo obrovskou výzvu, neboť vajíčka sloužila jakožto body a jejich případné zkonzumování by mělo nedozírné následky… 

   Druhý den si rytíři nedočkavě přečetli další dopis od Vejcemila. Dle jeho slov se toho dne měly obě skupiny utkat v prvních opravdových velikonočních disciplínách. A tak jsme si vyzkoušeli třeba skládání velikonočních slov a absolvovali jsme i velikonoční koledu…

   Abychom si zkusili aktivity různého druhu, čekala nás další den soutěž čistě uměleckého charakteru. Naším úkolem bylo ve stanoveném časovém limitu vytvořit z papíru co nejvíce vajec, která jsme poté museli nazdobit různými tvary z barevných papírů. Podmínkou bylo, že každé vejce musí na sobě mít alespoň 6 barevných ozdob. Hodnotil se nejen estetický dojem z každého vejce, ale také splnění všech požadavků. Nutno říct, že i když se tento úkol zdál složitý, žádný rytíř se nevzdal, a dokonce i ti, kteří zpočátku zápasili se stříháním a ve snaze vytvořit co nejrychleji co nejvíce vajec produkovali spíše hranaté či ježaté „patvary“, si nakonec poradili a jejich vejce obstála při závěrečné kontrole…

   Na konec jsme absolvovali několik pohybově zaměřených velikonočních disciplín, jako třeba Koleda poslepu nebo Vajíčkové pexeso, a pak následoval zlatý hřeb celého turnaje - čarování s vajíčky. Cílem nebylo nechat v určeném čase zmizet co nejvíce velikonočních vajec, která by se posléze (po vzoru známých kouzelnických show) objevila na různých bizarních místech. Tentokrát šlo o zvláštní způsob zdobení vajec, díky kterému vznikl velmi zajímavý vizuální efekt. Po obarvení posledního vejce se však již naše pozornost upírala zcela jiným směrem. Obě skupiny totiž měly přistoupit ke sčítání čokoládových vajíček, která v průběhu celého týdne nasbíraly za vítězství v disciplínách. Naštěstí nikdo nepodlehl pokušení a žádné z těchto vajec nebylo zkonzumováno (objevily se sice případy rozsednutí či jiné deformace, taková újma ovšem vajíčkům neubrala nic z jejich bodové hodnoty, a tak byla počítána jako ostatní). A i když vyhrát mohla jen jedna skupina, skřet Vejcemil, který je od přírody štědrý, nakonec obdaroval obě družstva. To víte, Vejcemil, jakožto panovník Pohádkového království, je zvyklý, že každý příběh má dobrý konec. A v tomto případě měl. Všichni byli spokojení s dobře odvedenou prací i se sladkou velikonoční odměnou a skoro litovali, že Velikonoce jsou jen jednou v roce. A tak se rovnou začali těšit na příští velikonoční turnaj… smiley

 

Kristýna Jandíková