Masopust

    Dne 14. 2. 2018 proběhlo v 1.A masopustní tematické vyučování. Žáci přišli v různých kostýmech a naučili jsme se lidové popěvky, které znívaly vesnicí při masopustních průvodech. „Fidly, fidly, bumtarata, otevřete, kmotře, vrata. Maškary k Vám přišly, hej! Začal masopustní rej.“ Však jsme také z okna viděli průvod dětí a rodičů z MŠ. Podle lidové pranostiky by mělo být na Velikonoce 2018 pěkné počasí.

    Žáci se dověděli, co to je a jak probíhalo masopustní období, vyrobili si a počítali jitrnice, ochutnali koblížky, vymýšleli slova ze zpřeházených písmen, naučili se básničku a udělali koláž masopustních postav (fašank, klibna, bába s nůší, medvěd). Abychom si masopustní veselí neužívali sami, přizvali jsme na poslední hodinu do tělocvičny i třídu 1.B. Žáci si společně zatančili masopustní taneček, zahráli si různé hry a pozorovali elegantní chůzi klibny, kterou nám předvedli třeťáci. Bylo nám spolu dobře, vždyť jsme si zpívali:

„Masopust slavíme, nic se nevadíme pospolu, co bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.“

Mgr. Jitka Coufalová