Královská audience a pasování nových členů na rytíře Družinového království

     Jako každý rok, i letos se král Družinového království rozhodl přijmout nové členy. Tentokrát ho k tomuto kroku donutily okolnosti, neboť koronavirová epidemie pořádně zamíchala složením jeho královského dvora – mnozí původní poddaní, kteří se v době uzavření hranic kvůli epidemii koronaviru nacházeli na návštěvě v sousedních královstvích, se po uvolnění opatření do království našeho krále nevrátili, neboť si natolik zvykli na život v jiných královstvích, že jim král dovolil zůstat. Proto bylo naprosto nutné přijmout do našeho království nové členy…

     Pomalu se blížil onen slavný den, kdy se mělo konat pasování nových členů na rytíře Družinového království. Král pobíhal z jednoho rohu království do druhého, neboť musel obstarat hromadu věcí – natisknout pasovací listiny, připravit medaile, zkontrolovat pohoštění, zajistit dary pro nové rytíře. A pak konečně stanul před svou novou družinou. Všechny nové členy postupně pasoval na rytíře, každému kolem krku pověsil památeční medaili a daroval mu pasovací listinu a malou drobnost. Pak následoval přípitek a královská diskotéka…

     Nutno podotknout, že letos to měl král těžší i proto, že musel dodržovat obrovské množství protikoronavirových opatření. Ale i přes to můžeme říct, že se celý ceremoniál vydařil a všichni členové byli přivítáni, jak se sluší a patří