Aktuality

Rozloučení

       Na hrušovanské škole jsem působila od srpna 2001. Za tu dobu se škola hodně změnila. Kolektiv zaměstnanců je trojnásobný, přibyla školní kuchyně s jídelnou, tělocvična, přístavba s novými učebnami, … Mění se i pojetí výuky, vyučovací metody, způsob komunikace. Byly to hezké roky, na které budu ráda vzpomínat.

    Děkuji za spolupráci zřizovateli, bývalým i současnému panu starostovi, zastupitelům, členům školské rady, spolupracujícím organizacím v obci, rodičům i veřejnosti.

     Nové paní ředitelce, svým kolegyním, kolegům a žákům přeji hodně úspěchů v práci a vše dobré v dalších letech.

Všem přeji slunečné léto, klidnou dovolenou a zasloužený odpočinek.

 

Mgr. Jarmila Motlíčková

 

Organizace školního roku 2024/2025

     Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2024/2025 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024.
 • Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. ledna 2025.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2025.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 10. 2. - 16. 2. 2025.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna 2025.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pondělí 30. června 2025.
 • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2025 do 31. srpna 2025.
 • Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025.

 

 • V období prázdnin bude přerušen provoz ve školní družině a školní jídelně při ZŠ Hrušovany u Brna v plném rozsahu.

 

 • Během hlavních prázdnin bude v provozu kancelář školy vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

 

Inzerát - Učitel / asistent

Školní družina - úplata 2024

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Pozvánka na zápis do 1. ročníku

Den otevřených dveří

Informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Přijímačky na střední školy - co se mění

Jak podat přihlášku na střední školu

Důležité k přijímačkám na střední školy - přehled


 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
 

Pomůcky pro školní rok 2023/2024