Zážitek z výletu

Dne 16. 5. 2018 naše třída vyrazila do Lednice. Po příjezdu jsme uviděli nádherný zámek Lednice.

Před vstupem do zámku jsme si mohli koupit nějaké suvenýry.

Zavedli nás do dětských pokojů, kde nám průvodkyně řekla, jak děti žily, hrály si, učily se….

Po prohlídce všichni vyšli ven a dali si svačinu. Dále naše cesta pokračovala k Lednickému minaretu. Šlo se lesem.

V dálce se tyčil šedesátimetrový Lednický minaret, který měl dohromady 302 schodů.

    U minaretu si všichni mohli zase koupit nějaké suvenýry. Minaret postavil jeden z pánů Lichtenštejnů – Alois I. Šli jsme po schodech, byly tam dohromady tři patra. Někteří jsme vyšli až nahoru a spatřili nádhernou okolní krajinu. Blízko nás dokonce proletěl čáp. Až si všichni prohlédli krajinu, tak se šlo dolů, nasvačili jsme se a vraceli se jinou cestou zpět.

Paní učitelka nám také koupila „nanuka“. Přijel autobus a my a jeli domů.

Výlet do Lednice se mi moc líbil. Určitě bych se tam chtěla podívat znovu.

Adéla, 5. B