Jak jde život v 1. ročníku

         Jsme moc rádi, že jsme mohli zahájit školní rok v lavicích ve třídě ZŠ a ne za monitory v domácím vzdělávání. Pan starosta uvítal prvňáčky ve třídách.  Po úvodním seznámení jsme se pustili hned do práce a na konci září už si žáci uměli přečíst první jednoduchou větu s obrázkem a dokázali si podle piktogramů přečíst zadání v učebnici. Snažíme se učit všemi smysly a s chutí a k tomu využíváme různé pomůcky z přírody i domácnosti. Každé dítě je originál, a tak se ve třídách dobře doplňujeme a pomáháme se navzájem. V říjnu jsme využívali dostupné přírodniny k modelování písmenek a počítání, chodili na vycházky a pozorovali měnící se podzimní přírodu. Žáci se dobře zadaptovali a do školy se těší každý den.

 

I. Bidrmanová a J. Coufalová