Jedlá soutěž

 

Se začátkem adventu jsme v naší družince chtěli trochu zvolnit a mezi chystáním dárečků se trochu sladce naladit na přicházející svátky. Proto jsem jim připravila trochu netradiční soutěž. Děti měly z misky plné lentilek jen pomocí brčka přenést co nejvíce lentilek do své misky. Pro některé to byl oříšek, jiným šlo přenášení lehce. Všechny nezdary ale byly zapomenuty, když si na závěr děti lentilky rozdělily a snědly. A jako vždy dostaly i body do celoroční soutěže.

Bc. Petra Horňáková