Říjen

    Krásné „babí léto“ využila třída 1.A k podzimní vycházce do okolí školy se sběrem přírodnin. Vyzkoušeli jsme, jak létají ve škole vyrobení papíroví motýlci, potom jsme si s nimi procvičovali matematické počty. Z kamínků a dřívek žáci vytvořili naučená písmenka. Proběhli se kolem rybníku, zvládli slalom a přeskakování kamenů. Nezapomněli jsme ani na poučení, jak mají bezpečně přecházet vozovku před školou po dobu přestavby sokolovny. Měnící se podzimní přírodu můžeme pozorovat také díky krásnému výhledu z oken třídy.

   Nasbírané přírodniny jsme využili k výrobě skřítků a výzdobě třídy. Šípková Růženka s šípkovými plody a skřítek Matýsek s listím a kaštany nám pomáhali s procvičováním si počtů a porovnáváním čísel. S housenkou Agátou jsme si zkoušeli diktát písmen a slabik na destičky. Prvňáčci už zvládnou přečíst jednoduché věty, jsou to pilní mravenečci. Interaktivní tabule k procvičování čtení, počtů i angličtiny je výbornou pomůckou. Ještě potřebujeme více uvolňovat ruku, abych nám pomohla psát krasopisná písmenka. Kromě trénování mysli učením se písniček a básniček trénujeme i tělo. Rozcvičky s míčem, švihadlem, obručí, tyčí a jinými pomůckami nás baví, natož přeskoky, přelézání, plazení a přihrávky, protože písmeno P je v pořadí příště.

Jitka Coufalová, tř. uč