Září

     První týden měsíce září jsme se v našem oddělení věnovali vzájemnému seznamování a společným hrám. V dalších dnech jsme si prošli školu doslova od sklepa až po půdu, abychom věděli, kde co najdeme a povídali jsme si, kdo ve škole pracuje. Měli jsme soutěž v malování na chodník, hodně času jsme trávili na školní zahradě. Každý den si čteme z knihy Z deníku kocoura Modroočka a povídáme si, o čem jsme se dočetli. Poslední týden v měsíci jsme věnovali patronu naší země – svatému Václavovi. Všichni si vyrobili Svatováclavskou korunu i Václava na koni a plnili jednoduché úkoly. Děti si rády kreslí, staví z lega, ve třídě hrají deskové hry, na hřišti vede fotbal a skákání přes švihadlo. Snad nám ještě vydrží počasí, abychom mohli trávit co nejvíce času venku.

                                                                                                           Martina Hanzlíková