Recitační soutěž na ZŠ Židlochovice

      Okrskového kola recitační soutěže se 5. května účastnili vítězové školních kol jednotlivých ročníků. Ve velké konkurenci žáků okolních škol obstáli na výbornou. V pátém ročníku získala žákyně Nicole Nentvichová první místo, ve čtvrtém ročníku získala žákyně Elena Suchánová druhé místo, ve třetím ročníku žákyně Amelie Read první místo a žákyně Nina Seitlová a Anna Feitlová sdílené třetí místo, ve druhém ročníku získala třetí místo žákyně Nela Hadji a v prvním ročníku žákyně Natálie Staroňová, rovněž třetí místo. Všem zúčastněným patří velká pochvala za odvahu vystoupit a reprezentovat naši školu.

Markéta Janošová