Aktuality

Leden

15. 1. Výukový program Zdraví dětem ve třídě I. A

17. 1. Třídní schůzky od 16 hod

18. 1. Výukový program Zdraví dětem ve třídě I. B

Od 24. 1. Sběr papíru (sběrný dvůr)

31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

1. 2. Pololetní prázdniny

 

Zájmové kroužky: pro nadané děti, deskových her, čtenářský (ve ŠD) - zahájení činnosti 

Prosinec

Vánoční přání

5. 12.  v 16,30 hod rozsvítíme vánoční strom. Vystoupí pěvecký sbor Hruščata.

10. 12. Advent ve škole – od 16 do 18 hod (plakát)

18. 12. v  17 hodin Vánoční  koncert v hrušovanském kostele (plakát)

Program adventu ve škole

 

Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

 

Listopad

Sběr papíru: kontejner bude přistaven ve sběrném dvoře od 6. 11. do 13. 11. 2018.

13. 11. vánoční fotografování – pro zájemce.

13. 11. jarmark třídy IV. A v pobočce ČS v Židlochovicích – projekt Abeceda peněz –

            od 15 do 17 hod.

14. 11. pojedou vybraní žáci na fotbalový turnaj do Žabčic.

14. 11. ukončí plavecký výcvik žáci 2. ročníku.

            Žáci 3. ročníku zahájí plavecký výcvik v lednu 2019.

14. 11. LD Radost – III. A, III. B.

Od 19. 11. bude změna v rozvrhu hodin (po ukončeném plaveckém výcviku žáků

                  2. ročníku).

22. 11. interaktivní AJ ve 2. ročníku.

22. 11. LD Radost – I. A, I. B.

Říjen

    5. 10. proběhnou v přízemí budovy volby, proto ranní družina bude v Obecním domě, odpolední družina bude do 13,30 hod.

Práci zahájí ostatní zájmové kroužky a nepovinný předmět náboženství.

    Žáci 5. ročníku pojedou do divadla Polárka.

Projekt Zdravé zoubky proběhne v prvních třídách.

   Zopakujeme akci Den s angličtinou, kdy si žáci vyzkouší výuku pod vedením rodilých mluvčích.

 

   29. 10. a 30. 10. budou podzimní prázdniny.

Září

   Žáci 2. ročníku zahájili plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce bazénu Plavecké školy v Hustopečích jezdíme v tomto školním roce do Vranovic. Rodiče budou hradit pouze část dopravy, protože škola požádala o dotaci MŠMT. Přiznaná částka část nákladů na dopravu pokryje.

   Ve školním poradenském pracovišti pracují školní psycholožka, 2 speciální pedagožky a 2 školské logopedky. Poskytují podporu žákům a poradenskou pomoc zákonným zástupcům i pedagogům.

Činnost zahájil pěvecký sbor Hruščata, v posledním zářijovém týdnu zahájí činnost kroužek pro děti s psycholožkou a dva logopedické kroužky. 

Abychom žáky vzdělávali také v oblasti finanční gramotnosti, využili jsme nabídky zapojit se do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Žáci 4. ročníku navštívili pobočku České spořitelny v Židlochovicích a v rámci tohoto projektu začnou podnikat.

                Žáci některých tříd navštívili knihovnu.

Také letos jsme se zapojili do projektů Ovoce, zelenina a mléko do škol a sběru papíru.  21. 9. se budou fotografovat prvňáčci.

Želešická růže – přespolní běh, kterého se tradičně účastní také žáci naší školy, se uskuteční 27. 9.

Jsou hotové základy dostavby školy.

 

  Školní družina a jídelna budou v provozu od úterý 4. září. Přihlášky do ŠD a ŠJ je možné si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ od 27. 8. 2018 v době od 8 do 13 hodin nebo po zahájení školního roku.
Ceny obědů: žáci 6 - 10 let: 25,- Kč/ 1 oběd
                            11 - 14 let: 27,- Kč / 1 oběd
ŠD: 130,- Kč/ 1 měsíc

Vyučování 4. září:  1. ročník : 8 - 10.45 hod
                                  2. a 3. ročník: 8 - 11.15 hod
                                  4. a 5. ročník: 8 - 11.40 hod
Žáci si 4. 9. přinesou přezůvky, aktovku a psací potřeby.
Provoz ŠD: ranní: od 6.30 do 7.30 hod
odpolední: od 10.45 do 16.00 hod

Plavecký výcvik (10 lekcí) v bazénu ve Vranovicích:

žáci 2. ročníku od 12. 9. 2018 (středy)

žáci 3. ročníku v zimním termínu (od ledna)